Apie parką

Kauno Aleksoto inovacijų pramonės parkas (KAIPP) kuriamas siekiant reikšmingai paskatinti Kauno regiono ekonominę ir inovacijų plėtrą, pritraukti investicinį kapitalą bei talentus iš Lietuvos ir svetur. Čia inovacijas kuriančios kompanijos galės sėkmingai veikti, plėstis ir augti, bendradarbiauti su mokslo institucijomis bei išvien kurti pridėtinę vertę visai šaliai. Šiuolaikinius darnaus vystymo principus atitinkantis KAIPP įsikurs netoli miesto centro, kairiajame Nemuno krante, Aleksoto šerdyje, tarp Europos prospekto ir Lakūnų plento, buvusioje Kauno aviacijos gamyklos teritorijoje. ~30ha teritorijos lokacija leidžia greitai pasiekti universitetus ir kitas svarbiausias Kauno inovacijų ekosistemos vietas.

Naujai kuriamas Kauno Aleksoto inovacijų pramonės parkas suburs aukštą pridėtinę vertę kuriančias, tyrimų ir eksperimentinės plėtros (angl. R&D) bei inovacijų įmones ir formuos Kauno aukštųjų technologijų branduolį. Planuojama, jog KAIPP savo veikloms pasirinkę investuotojai iš Lietuvos bei užsienio čia sukurtų bent 1100 gerai apmokamų darbo vietų, taip pat įdarbintų >142 mokslinius tyrėjus. Oficialiai valstybei ekonomiškai svarbiu objektu laikomo KAIPP plėtra prasidės nuo rekonstruoto angaro atidarymo. Jame, prie įvairių skirtingo dydžio ir industrijų investuotojų poreikių galinčiose prisitaikyti erdvėse, kursis gyvybės mokslų, pramonės įrenginių ir prietaisų, informacinių ir ryšių technologijų – KAIPP specializacijos sričių – inovatyvios įmonės.
www.innovationpark.kaunas.lt Teritorija

30

ha

www.innovationpark.kaunas.lt Valstybei
svarbaus

ekonominio

objekto statusas
www.innovationpark.kaunas.lt

22

mln. Eur

investicijų
www.innovationpark.kaunas.lt

90

mln. Eur

privačių kapitalo investicijų
www.innovationpark.kaunas.lt Naujos
darbo
vietos

1100

www.innovationpark.kaunas.lt Plėtra

nuo 2023

iki 2046m.

KAIPP Autobusų stotis 3,7 km Nemuno sala: 3,7 km Žalgirio arenaVandens sporto centrasMokslo sala Senamiestis 3,7 km S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas 2,2 km LSMU Kauno klinikos 6,6 km LSMU Veterinarijos akademija 6,6 km Traukinių stotis 3,1 km Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 3,6 km Vytauto Didžiojo universitetas 4,9 km Tech-Park Kaunas 5,1 km VDU Žemės ūkio akademija 6,6 km KTU miestelis 4,5 km Oro uostas 19,5 km Kauno laisvoji ekonominė zona 12,3 km Centras 3,7 km Kauno intermodalinis terminalas 14,2 km

TERITORIJOS INFRASTRUKTŪRA:

8 gatvių tinklas su pėsčiųjų, dviračių takais ir apšvietimu

Iki nuomojamų žemės sklypų ribos:

 • Dujotiekio tinklai - Sklypo gretimybėse įrengti du dujų prievado taškai (Europos pr. ir Lakūnų pl.).
 • Elektros tinklai - KAIPP teritorijos žemės sklypui šiuo metu numatyta 2,6 MW galios.
 • Nuotekos - Nutekamųjų vandenų inžineriniai tinklai nutiesti kartu su KAIPP teritorijos gatvių tinklu.
 • Šildymas – KAIPP teritorijoje įrengta centrinio šildymo tinklų magistralinė trasa.
 • Telekomunikacijų tinklai - Ryšių kabelių kanalų sistema (RKKS) nutiesta kartu su KAIPP teritorijos gatvių tinklu.
 • Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai - Vandentiekio inžineriniai tinklai nuteisti kartu su KAIPP gatvių tinklu (vanduo-300 m3/d., nuotekos-800 m3/d.)
Operatorius KAIPP teritorijos žemę valdo patikėjimo teise. Galimos žemės paskirtys - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

SPECIALIZACIJOS:

 • gyvybės mokslai
 • pramonės įrenginiai ir prietaisai
 • informacinės ir ryšių technologijos
KAIPP bus teikiamas prioritetas būtent šių krypčių įmonėms, tačiau KAIPP operatoriui suteikus galimybę, Parke galės kurtis ir įmonės atitinkančios bent vieną kitą nacionalinio lygmens prioritetinių MTEPI krypčių tematiką.

INVESTUOTOJŲ ATRANKOS KRITERIJAI:

 • Įmonės planuojamos investicijos KAIPP teritorijoje
 • Įmonės sukuriamos ilgalaikės darbo vietos
 • Įmonės sukuriamos naujos ilgalaikės tyrėjų darbo vietos
 • Įmonės atitikimas numatytoms KAIPP specializacijų kryptims
 • Įmonės inovatyvumo lygis
(vertinamas pagal spec. metodiką)

Teritorija

LAIS V ALAIKIO ERDVĖS / PARKAS LAIS V ALAIKIO ERDVĖS / PARKAS U T D C B A E S F G R O P H I M L K J N EUROPOS PR. LAKŪNŲ PL. *preliminarus planas.
Sklypas Plotas m2 Užstatymo
intensyvumas
NUMATYTA FUNKCIJA
A 1345 0,43 Angaras
B 1169 1,00 Automobilių aikštelė
C 1006 0,80 Biurai
D 877 0,55 Pramonė
E 1053 0,55 Pramonė
F 10923 0,55 Pramonė
G 13072 0,55 Pramonė
H 7909 0,55 Pramonė
I 6634 0,55 Pramonė
J 16918 0,55 Pramonė
K 10869 0,70 R&D
L 16275 0,70 R&D
M 12803 0,55 Pramonė
N 10548 0,55 Pramonė
O 8621 0,55 Pramonė
P 8614 0,55 Pramonė
R 11914 0,66 Pramonė (intensyvinė)
S 11885 0,66 Pramonė (intensyvinė)
T 10882 0,66 Pramonė (intensyvinė)
U 10814 0,66 Pramonė (intensyvinė)

„Inovacijų angaras“

A B C D E
F
I aukštas Plotas m2 Numatyta funkcija
A 1345 Pramonės, sandėliavimo
B 1169 Pramonės, sandėliavimo
C 1006 Pramonės, sandėliavimo
D 877 Pramonės, sandėliavimo
E 1053 Pramonės, sandėliavimo
II aukštas Plotas m2 Numatyta funkcija
F 5283 Laboratorijos, administracija
Daugiau nei 10 tūkst. m2 ploto rekonstruotame angare įsikuriančios įmonės turės galimybę perplanuoti gamybinės paskirties erdves ir pritaikyti jas pagal savo individualius poreikius. Pirmasis angaro aukštas numatytas inžinerinės gamybos specializacijos įmonėms, antrasis angaro aukštas bus skirtas gyvybės mokslų specializacijos laboratorijoms ir visų KAIPP specializacijų krypčių įmonių administracinėms patalpoms. Antrame aukšte įrengtos specialios technologijos pakeliamos grindys leis užtikrinti maksimalų patalpų planavimo ir įrengimo lankstumą, atsižvelgiant į nuomininkų poreikius, ir išlaikant visas grindų sandarumo bei patikimumo savybes.

Procesas

Žingsnis Trukmė (d.d.) Komentarai
1. Paraiška <1 Investuotojo paraiškos teikimas
Investuotojas, siekiantis įsikurti KAIPP teritorijoje, turi užpildyti KAIPP operatoriaus patvirtintą Investuotojo paraišką.

• Investuotojas siekiantis išsinuomoti patalpas Europos 27 pastate turi užpildyti KAIPP operatoriaus patvirtintą paraišką (paraiška).
• Investuotojas siekiantis įsikurti KAIPP sklype turi užpildyti KAIPP operatoriaus patvirtintą paraišką (paraiška rengiama).
2. Paraiškos administracinis atitikties vertinimas <30 Pareiškėjo vertinimas
Vertinimo metu nustatoma ar pareiškėjo paraiška atitinka bendruosius (kvalifikacinius) atrankos kriterijus, ar pateikta visa reikiama informacija ir prašomi dokumentai. Esant neaiškumams dėl pareiškėjo pateiktos informacijos ar dokumentų, gali būti prašoma paraiškos teikėjo pateikti papildomą informaciją apie atitiktį bendriesiems (kvalifikaciniams) atrankos kriterijams.
3. Paraiškos atitikimo vertinimas <30 Paraiškos kokybinis vertinimas
Ekspertų komisija vertina potencialaus Investuotojo paraišką pagal specialiųjų atrankos kriterijų sąrašą. Ekspertų komisijos nariams susipažinus su galimo Investuotojo paraiškoje pateikta informacija, pareiškėjas bus pakviestas į posėdį, kurio metu KAIPP ekspertų komisija tikslins arba rinks papildomą informaciją siekiant įvertinti atitiktį specialiesiems atrankos kriterijams: pareiškėjo vykdomas inovacinės veiklas, numatomas veiklos ir investicijas KAIPP teritorijoje, infrastruktūros poreikius (sub)nuomojamame sklype ar patalpoje, ir kitus su paraiška susijusius klausimus.

Paraiškų vertinimas vykdomas vadovaujantis KAIPP įsikūrimo ir patalpų nuomos mokesčių nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu 2023 m. spalio 17 d. Kauno miesto savivaldybės taryboje sprendimu Nr. T-459. Paraiškos vertinimo metu yra nustatomas siūlomas įsikūrimo ir/arba nuomos mokesčio dydis.
4. Investuotojo sutarties sudarymas <40 Sutarties pasirašymas
Ekspertų komisija, priėmusi sprendimą dėl investuotojo vertinimo, teikia siūlymą operatoriui (šiuo metu Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius) dėl sutarties sudarymo.

Investuotojas, siekiantis išsinuomoti patalpas Europos 27 pastate, yra kviečiamas pasirašyti sutartį (patalpų, esančių KAIPP, nuomos sutartis). Sutartį sudaro bendrosios ir specialiosios konkrečiam investuotojui pritaikytos sąlygos. Sutartyje numatomas patalpų nuomos mokesčio dydis, įsikūrimo sąlygos ir kiti klausimai.

Investuotojas, siekiantis įsikurti KAIIP teritorijoje ir norintis išsinuomoti sklypą, yra kviečiamas pasirašyti sutartį (Įsikūrimo KAIPP sutartis). Sutartį sudaro bendrosios ir specialiosios konkrečiam investuotojui pritaikytos sąlygos. Sutartyje numatomas įsikūrimo mokesčio dydis, mokėjimo tvarka ir kiti klausimai.

Komentarai

www.innovationpark.kaunas.lt
Visvaldas Matijošaitis Kauno miesto meras
Kaunas buvo ir išlieka akademinis miestas. Aukštosiose mokyklose turime beveik visas įmanomas studijų programas. Čia mokosi, gyvena ir kuria daug jaunų žmonių. Baigę universitetus, aukštos kvalifikacijos profesionalai ras gerai apmokamas darbo vietas ir dar daugiau priežasčių kurti savo ateitį čia. Jei kažkada Kauną laikė pramonės miestu, tai jau kuris laikas čia dominuoja technologijos, sveikatos mokslai. Naujasis Inovacijų pramonės parkas Aleksote tokią pažangą dar labiau sustiprins, skatindamas viso regiono ekonominę plėtrą, pritraukdamas investicinį kapitalą ir talentus iš visos Lietuvos bei užsienio.
www.innovationpark.kaunas.lt
prof. Rimantas Benetis LSMU rektorius
Džiaugiamės Aleksoto inovacijų parku kaip dar viena galimybe spartesnei gyvybės mokslų sektoriaus plėtrai Kaune. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) vienija stiprią praktikų, mokslininkų, tyrėjų, gyvybės mokslų startuolių bendruomenę. Sveikatos inovacijos – mūsų stiprybė. Sveikiname naują ambicingą inovacijų parką, tikiuosi, kad drauge galėsime aktyviai dalyvauti kuriant kūrybingą, nuolat besimokantį, sveiką ir saugų Kauno miestą, regioną, o kartu ir visą šalį.
www.innovationpark.kaunas.lt
Paulius Nezabitauskas Tech-Park Kaunas direktorius
Kaunas yra pripažintas akademinis miestas. Jame studijuoja, gyvena ir kuria technologijas bei verslus daug jaunų talentų ir iniciatyvių žmonių. Aleksoto inovacijų parko konceptas ir jau turima infrastruktūra – tai galimybė miestui padaryti stiprų proveržį kuriant naujausias technologijas ir apjungiant stipriausius miesto privalumus: universitetų tyrėjus, progresyvias ir ambicingas įmones, startuolius, užsienio korporacijas, rizikos kapitalo įmones.
www.innovationpark.kaunas.lt
prof. Eugenijus Valatka KTU rektorius
Nuostabu stebėti ir prisidėti prie Kauno augimo ne tik infrastruktūros, bet ir verslo, mokslo bei kultūros srityse. Aleksoto inovacijų parkas – tai svarbus žingsnis kuriant aukštos pridėtinės vertės darbo vietas, skatinant mokslo ir verslo bendradarbiavimą, telkiant kūrėjų ir startuolių bendruomenes, galiausiai – pritraukiant investicijas į Lietuvą. Esu tikras, kad KTU indėlis kuriant ir vystant šį inovacijų parką bus reikšmingas tiek dabarties, tiek ateities kartoms..
www.innovationpark.kaunas.lt
www.innovationpark.kaunas.lt

Kontaktai

www.innovationpark.kaunas.lt
www.innovationpark.kaunas.lt Joremita Ona Urmonaitė VšĮ „Kaunas IN” Verslo skyriaus projektų vadovė [email protected] +370 608 49 259
I